Συλλογιστική Ανάδραση

Παιδιά, το ταξίδι μας τελειώνει εδώ, ή μήπως όχι;

Πλέον, μάθαμε τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ποιες είναι οι δραστηριότητες στην Κρήτη που επιβαρύνουν την αύξηση της θερμοκρασίας και την υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Έπειτα, μέσω της βιβλιοιστορίας, είδαμε επίσης πως να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, μειώνοντας τις δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Σ' αυτό το σημείο, θα θέλαμε να μας γράψετε εδώ αν σας άρεσε η εκπαιδευτική μας εφαρμογή.

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να συμπληρώσετε το παρακάτω σταυρόλεξο για να δούμε τι αποκομίσαμε σήμερα από τις δραστηριότητές μας.

Τώρα, θα θέλαμε να συμπληρώσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:

Άσκηση 1:

Άσκηση 2:

Άσκηση 3:

Άσκηση 4:

Μπράβο παιδιά!! Είστε φοβεροί!!

Τώρα μπορείτε να διαβάσετε και το blog μας εδώ και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα από τις δραστηριότητες που κάναμε:

1. Πως δημιουργείται το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου;

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον;

3. Ποιες είναι οι δραστηριότητες των ανθρώπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον;

4. Πώς μπορούμε να τις περιορίσουμε;

Τέλεια!!! Πιστεύω όμως, ότι βαρεθήκατε τις ερωτήσεις, γι' αυτό ήρθε η ώρα για την τελευταία δραστηριότητα!!Τι λέτε;

Θα θέλαμε, πλέον, να γίνετε όλοι Σωτήρες!

Τι θέλατε να αλλάξετε στην καθημερινότητά σας; Μπορείτε πείσετε τους γονείς σας να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο; Θα κάνετε συχνότερα ανακύκλωση;

Θα θέλαμε τώρα, να γίνετε όλοι μία ομάδα και να σκεφτούμε όλοι μαζί ένα motto που θα εκπροσωπεύει τη σημερινή δραστηριότητα.

%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7.jpg

Προηγούμενη Σελίδα | Επόμενη Σελίδα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License