Προεκτάσεις

Το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό, που δημιουργήσαμε, μας επιτρέπει μία εναλλακτική και καινοτόμα προσέγγιση όσον αφορά τη διδασκαλία μας. Οι μαθητές/τριες μπορούν να παρακινηθούν, να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν μόνοι τους, να μάθουν νέα πράγματα. Η σύνδεση του φαινομένου του θερμοκηπίου με την Κρήτη, ενισχύει τις γνώσεις των μαθητών ως προς τον τοπικό πολιτισμό, τις συνήθειες και την κουλτούρα των ατόμων. Ακόμα, με τις δραστηριότητες των κολάζ, της ζωγραφικής, τα άτομα καλλιεργούν ακόμη το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής Αγωγής, αλλά κι η σύνδεση του φαινομένου με την κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική παράμετρο κι οι μαθητές μπορούν να εντρυφήσουν περισσότερο στο αντικείμενο των Φυσικών και να αποκτήσουν ευρύτερες γνώσεις πέρα από τα πλαίσια της ενότητας.

Κοινωνικές Προεκτάσεις

Το γεγονός ότι οι μαθητές δημιουργούν μία βιβλιοιστορία και την παρουσιάζουν σ' όλους, δείχνει την επιθυμία μας για κοινωνική αλλαγή και μετασχηματισμό της νοοτροπίας των ανθρώπων, αρχικά από εμάς και στη συνέχεια ως προς την κοινωνία. Ως προς αυτήν κατεύθυνση, μπορούμε να αναθέσουμε στους μαθητές μας, τη δημιουργία ενός δεκαλόγου με το τι πρέπει να αλλάξει στις δραστηριότητες των ανθρώπων στην Κρήτη, σε μορφή φυλλάδιο, το οποίο μπορούν να διαμοιράσουν σε όλο το σχολείο ή και ακόμα να το παρουσιάσουν σε κάποια σχολική γιορτή.

Προηγούμενη Σελίδα | Επόμενη Σελίδα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License