Πλαίσιο Στήριξης
  • Ποια κατάσταση μας οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα.

Ο λόγος που επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα είναι επειδή μας προσεγγίζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και μας προβληματίζει με βάση τις σημερινές κλιματικές συνθήκες κι επιπλέον σε συνδυασμό με την τοπικότητα, μας ενδιέφερε να δούμε το φαινόμενο αυτό στην Κρήτη, στον τόπο δηλαδή όπου ζούμε.

  • Που απευθύνεται.

Απευθύνεται σε μαθητές Στ' Δημοτικού. Το υλικό αναφέρεται στο μάθημα της Γεωγραφίας, στο κεφάλαιο 9- Η ατμόσφαιρα, της ενότητας Β- Το φυσικό περιβάλλον.

  • Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία.

Στη συγκεκριμένη εργασία, αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο η δεξιότητα της συνεργατικότητας, καθώς οι μαθητές/τριες θα δουλέψουν σε ομάδες, γεγονός που προσδίδει το συνεργατικό στοιχείο στη μάθηση. Ακόμα, αναπτύσσεται η δεξιότητα της επικοινωνίας, καθώς οι μαθητές/τριες για να συνεργαστούν, επικοινωνούν μεταξύ τους κι ακόμη η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων, αλλά και της συνυπευθυνότητας ενισχύονται. Επιπλέον, οι μαθητές, μέσω των δραστηριοτήτων οδηγούνται σταδιακά στην οικοδόμηση της γνώσης ή στον μετασχηματισμό αυτής εάν ήδη κατέχουν κάποια γνώση.

  • Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις.

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν από τι αποτελείται το φυσικό περιβάλλον, μέρος του οποίου είναι και η ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν που αναφερόμαστε. Επίσης, θα πρέπει να έχουν γνώση να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή/φορητό τάμπλετ.

  • Οργάνωση της τάξης.

Οι μαθητές για την υλοποίηση του wiki θα χωριστούν σε 6 ομάδες των 3 ατόμων. Δύο ομάδες θα ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που υπάρχουν στους "Εξερευνητές", δύο θα συμμετέχουν στην ομάδα "Κρητικοί" και δύο στην ομάδα "Σωτήρες". Θα πραγματοποιηθεί μέσα στην σχολική αίθουσα. Τα θρανία θα τοποθετηθούν σε ομάδες παρέχοντας ένα tablet σε κάθε ομάδα έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη επικοινωνία και κατά συνέπεια συνεργασία μεταξύ τους.

  • Υλικοτεχνική Υποδομή.

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη έξι συσκευών tablet και η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License