Πηγές

Εικόνες

https://thumbs.dreamstime.com/b/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8E%CE%BD-157366216.jpg

https://thumbs.dreamstime.com/b/%CF%80%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC-%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%80-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%80-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5-79761936.jpg

https://thumbs.dreamstime.com/b/%CF%80%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC-%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%AC-bricht-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%80-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-clipart-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%80-79753331.jpg

https://thumbs.dreamstime.com/b/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82-47499367.jpg

https://st.depositphotos.com/2291517/2756/i/950/depositphotos_27567387-stock-photo-think-green.jpg

Βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=1ZtQCK9AG20

https://www.youtube.com/watch?v=iH19tscHzbU

https://www.youtube.com/watch?v=cv8AEbS5qzo

Web 2.0 εργαλεία

https://crosswordlabs.com/view/2020-12-05-368

https://jspaint.app/#local:996756567ad14

https://www.befunky.com/create/collage/

https://www.offidocs.com/loleaflet/dist/loleaflet.html?service=owncloudservice09&file_path=file:///var/www/html/weboffice/mydata/aria/NewDocuments/7083697974.docx&username=aria&ext=yes

https://padlet.com/mariafasoulaki99/3s8a7z82wh4nn0oa

https://hotpot.uvic.ca/

Κείμενο

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/index.html

Προηγούμενη Σελίδα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License