Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Φασουλάκη Μαρία και Κωνσταντάκη Μαρία Ιωάννα στο πλαίσιο του σεμιναρίου Γ03Σ06: "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον", κατά το χειμερινό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προηγούμενη Σελίδα | Επόμενη Σελίδα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License