Διδακτικές Ενέργειες

ΟΜΑΔΑ Α - ΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-102833908.jpg

Πολύ καλή επιλογή! Σας αρέσει να εξερευνείτε και να ανακαλύπτετε πράγματα συνεχώς! Εσείς, θα είστε υπεύθυνοι για την εξερεύνηση των αιτιών και των επιπτώσεων του Φαινόμενου του Θερμοκηπίου και θα φροντίσετε ώστε όλοι οι μαθητές του σχολείου να ενημερωθούν πλήρως για αυτό το Φαινόμενο.

ΟΜΑΔΑ Β - ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ

17b6a71885f45d0c136e6a32c71ba242_Generic.jpg

Μπορεί ο τίτλος να ακούγεται αστείος, αλλά μην ψαρώνετε! Έχετε αναλάβει ένα πολύ σημαντικό έργο! Πρέπει να ανακαλύψετε τις δραστηριότητες των ανθρώπων, εδώ στην Κρήτη που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να ενημερώσετε και τους συμμαθητές σας, που ίσως δεν τις γνωρίζουν.

ΟΜΑΔΑ Γ- ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ

%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7.jpg

Εσείς παιδιά, έχετε αναλάβει τον πιο σημαντικό ρόλο! Πρέπει να μας προστατέψετε από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να μας προτείνετε τρόπους, με τους οποίους μπορεί αυτό να περιοριστεί.

Πάμε να δούμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, εδώ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License